BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ ?

0
548

En uzun bir sesli bir sessiz giden kelime: mücadelecileşiveremeyebileceğimizin (35)
Alfabemizin ilk 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: affedicideki (12)
Alfabemizin son 14 harfi ile yazılan en uzun kelime: tutuşturtuşumuzunmuş (20)
En çok anlamı olan kelime: çıkmak (TDK’da 58 anlamı sayılmış)
Aynı kökene sahip olup en çok farklı şekilde kullanılan kelime: hakan, han, kaan, kağan (4)
Farklı köklere sahip olup en çok anlamı olan kelime: karın (4)
(Dört anlamı: kar kelimesinin 1.tekil şahıs iyelik hali, karmak fiilinin 2. çoğul şahıs emir hali,2. tekil şahıs iyelik hali, karın kelimesi.)
En uzun atasözü: Abdal ata binince bey oldum sanır, şalgam aşa girince yağ oldum sanır. (57)
En kısa atasözü: Aç ayı oynamaz. (12)
En uzun sıfat-deyim: huyu huyuna suyu suyuna uygun (25)
En uzun fiil-deyim: Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak (42)
En uzun söz-deyim: Geline oyna demişler, yerim dar demiş; yer göstermişler, yenim dar demiş. (59)

  • Türkçe, Ural – Altay dil ailesinin, Altay kolunda yer alan sondan eklemeli bir dildir.
  • Türkçe ile birlikte Azerice, Türkmence, Tatarca, Moğolca gibi diller de bu koldadır.
  • Günümüzde Kıbrıs, Balkanlar ve Anadolu’da konuşulan Türkçe, Türkiye Türkçesi olarak değerlendirilmektedir.
  • Türkçe, dünya üzerinde en çok konuşulan 6. dildir.
  • Yaklaşık 240 milyon kişi Türkçe konuşur.

CEVAP VER