Piyanonun Ataları Klavikord ve Klavsen’in Sanat Tarihindeki Rolleri Nedir?

0
260

Piyanonun Ataları olan ‘Klavikord’ ve ‘Klavsen’ çalgıları tarihteki teknik evrimini sürdürerek, kronolojik olarak devam etmekte ve günümüz Piyanosu‘nu ortaya çıkmasını sağlamışlardır.
Piyanonun tarihsel gelişimini incelemek, doğuşundan günümüze kadar geçirdiği aşamaları analiz etmek, piyanonun, günümüzde daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.
Ortaçağ Avrupası’nda dört telli monokord ile başlayan bu gelişim, müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan ‘klavikord’ ve ‘klavsen’ çalgısı ile teknik evrimini sürdürerek, kronolojik olarak devam etmekte ve günümüz piyanosuna dayandırılmaktadır.

Piyanonun Ataları olan Klavikord ve Klavsen’in İcra Sanatı Tarihindeki Rolleri Nedir?
Dökme demir tekniğinin piyanoya kazandırdığı gelişim, anlam itibariyle, bu çalgıda, zengin ve gür bir ses olanağı meydana getirmektedir.
Zamanla gelişim gösteren çift maşalı mekanizmanın da, piyanonun teknik gelişiminde yararlar sağladığı bilinmektedir.
Pedalların gelişimi ise, piyano müziğine, yeni bir renk, yeni bir ses kazandırmaktadır.
Besteci açısından düşünüldüğünde ise, bu enstrümanda sağlanan teknik gelişmeler, bestecinin, piyanoya kazandırdığı yeni birtakım farklılıkları da beraberinde getirmektedir.

Piyano Niçin Evrensel Bir Müzik çalgısıdır?

Piyanonun, her çeşit müziğin çalınmasına olanak sağlayan bir yapıda olması, onun, evrensel bir çalgı olmasını sağlamaktadır.
Bu dinamizm, bestecilere ilham kaynağı olmakta, virtüözite tekniğini geliştirmekte ve konser salonlarında önemli bir yer edinme özelliğini mümkün kılmaktadır.
Sanat tarihini de alt üst eden bu çalgının serüveni, piyanonun ortaya çıkış sürecinde, birbirinden bağımsız şekilde rol oynayan üç ülkenin, İtalya, Almanya ve Fransa’nın katılımıyla başlamaktadır.
Bu serüven, ile Dünyada en heybetli ve prestijli günümüzün piyanosunun çıkmasını sağlamıştır.

CEVAP VER