Sanat Akımları Nelerdir?

0
242

Modern sanat akımları isimlerini bilen pek çok kişi, akımların geçmiş kökenli olduğunu da bilmektedir. Tarihten beslenen bugün farklı bir bakış açısı kazanan bu akımlar hem resimde hem edebiyatta hem de mimari eserlerde kendini göstermektedir.

Sanat akımlarının en eski aynı zamanda her zaman varlığını koruyan türü romantizmdir. Romantizm gerek edebi eserlerde gerekse diğer sanat dallarında varlığını muhafaza eden akımlardan bir tanesidir.

Sanat akımlarının bir diğeri realizmdir. Gerçekçilik olarak Türkçeye çevrilen bu akım edebiyatta uzun süre varlığını korumuş akımlardan bir tanesidir.

Empresyonizm, Türkçeye izlenimcilik olarak aktarılan bilhassa resimde kendini hissettiren akımlardan bir tanesidir.

Ekspresyonizm, modern sanat akımları arasında bahsi en çok geçen akımlardan biri olmuştur. Türkçeye dışa vurumculuk olarak geçirilmiştir.

Fovizm, yırtıcılık olarak bilinen modern sanat akımlarındandır.

Kübizm ise resim ile başlangıç gösteren ancak daha sonra edebiyatta da varlığı hissedilen sanat akımlarından biridir.

Fütürizm, Türkçede dinamizm olarak bilinen son sanat akımlarından bir tanesidir.

Ekspresyonizm ve Temsilcileri

İnsanın içindekileri dışa vurması için tercih edilen akımlardan biri de ekspresyonizmdir. Akım, genel olarak resim alanında kendini göstermiş ve tablolarda insanın çirkin yüzü anlatılmıştır.

 

Dışa vurumculuk akımında, resim ve şiirler karanlık ve buhranlı bir hava ile aktarılmıştır. Bu açıdan döneminin en konuşulan akımlarından bir tanesi olmuştur. Başta Van Gogh olmak üzere Munch ve Modiglani bu akımının en önemli temsilcileri olarak bilinmektedir.

 

Empresyonizm ve Temsilcileri

Empresyonizm, 19. yy’da Fransa’da doğan akımlardan biridir. Edouard Menet ile temsil edilen bu akım temelde, izlenim mantığına dayanmaktadır.

 

Görülenin her an başka olduğu, insanın eşyalara, nesnelere baktıkça her an farklı izlenimlere kapıldığı üzerinde durulmaktadır.

 

Resim sanatından doğan bu akım daha sonra edebiyatta da varlığını hissettirmiştir. Vincent Van Gogh ve Camille Pisarro bu akımın en önemli temsilcileridir.

 

Fovizm ve Temsilcileri

Edebiyatta var olmayan ancak resim sanatında uzun süre adından söz ettiren akımlardan biri fovizmdir. Fovizm akımı 20.yy’ın başlarında Fransa’da doğmuştur. İnsanın içindeki yırtıcılığı ifade ettiği için Türkçeye yırtıcılık ismiyle geçmiştir.

 

Birçok sanat eserinde görülen yırtıcılık akımı, insanın patlama anlarını konu almaktadır. Resimlerde en zirvede olan insanı görebilmek mümkündür. Maruice De Vlaminck ve Henri Matisse bu akımın en önemli temsilcileri olarak bilinmektedir.

 

Fütürizm ve Temsilcileri

Fütürizm, Türk edebiyatında Nazım Hikmet ile adını duyuran ve son derece farklı kabul edilen akımlardan biridir. Resim odaklı doğan fakat daha sonra şiirde de önemli bir yere sahip olan bu akım, temsilcilerinin uzun süre etkisinde kaldığı bir akımdır.

 

Başta Nazım Hikmet olmak üzere hem Türkiye’de hem de dünyada birçok sanatçı fütürizm izlenimlerini sanatlarına yansıtmıştır.

 

Dinamizm olarak Türkçeye çevrilen bu akımın temel amacı sesi yansıtmaktır. Ses hareketlerini tabloya ve mısraa taşıyan farklı bir akım olarak kabul edilmektedir.

 

Makinelerin sesleri, tren, fırtına ve kasırga bu akım bünyesinde en çok işlenen konulardır. Çıkardıkları her bir sesi tabloda ya da mısralarda yakalayabilmek mümkündür. Umberto Boccioni ve Luigi Russolo bu akımın en önemli temsilcileri kabul edilmektedir.

 

Kübizm ve Temsilcileri

Hem şiirde hem de resimde kendini gösteren akımlardan bir diğeri kübizm akımıdır. Başlangıç noktası resim sanatı olan akımın ilk temsilcisi Pablo Picasso olarak bilinmektedir.

 

Tamamıyla geometri üzerinde kurulu olan bu akım, doğayı ve insanı da bu gözle görmektedir. Kendisinden sonraki tüm akımlarda etkileri görünen kübizm akımı bu geometrik şekillerle varlığını sürdürmüştür.

 

Dönemde resmedilen tablolara göz atıldığında anlatılmak istenen her şeyin geometrik keskin şekillerle ifade edildiği dikkat çekmektedir.

 

Empresyonist akıma bir cevap olarak doğan ve çatışmayı uzun süre sürdüren kübizm akımı, temsilcilerinin ilgililerinin çok olduğu bir akımdır. Pablo Picasso dışında; Juan Gris, Georges Braque ve Fernand Leger bu akımın temsilcileri arasında yer almaktadır.

CEVAP VER